XA NHỚ

Code : HB-499 499.000

HẠNH PHÚC

Code : HB-49 490.000

MỚI YÊU

Code : HB-549 549.000

NỒNG CHÁY

Code : HB-5 500.000

THĂNG HOA

Code : HH-520 520.000

NÀNG SEN

Code : HH-560 560.000

THỦY CHUNG

Code : HB-49 490.000

CHÚC MỪNG

Code : LHĐ- 2 2.000.000

CHIA XA

Code : HCB-800 800.000

COCKTAIL CHO EM

Code : HG-01 400.000

CUỒNG SAY

Code : HB-50 500.000

CHÍNH EM

Code : HB-01 350.000

TIỂN ĐƯA

Code : TL-1000 1.000.000

HÒA NHỊP

Code : HB-480 480.000

DUY NHẤT

Code : HB-460 460.000

MÃI YÊU

Code : HB-500 500.000