SẮC CAM

Code : HB-499C 499.000

SINH NHẬT HỒNG

Code : HHSN-05 500.000

CHẬU HOA LY KÉP TRÒN

Code : LK-30K 3.000.000

CHÂU HOA LY KÉP

Code : LK-26K 2.600.000 VNĐ

THIÊN ĐƯỜNG

Code : LHT-650 650.000

MÃI NHỚ

Code : LHT-080 800.000

THÀNH KÍNH

Code : LHCB-700 700.000

PHÁT ĐẠT

Code : LH-230 2,300.000

HỒNG PHÁT

Code : LH-1500 1.500.000

CHUNG 1 NHÀ

Code : HB-700 700.000

KHAI LỘC

Code : HĐ-2000 2.000.000

PHÁT LỘC

Code : HĐ-270 2.700.000

HỒNG PHÁT

Code : LH-1499 1.499.000

NÀNG

Code : HB-399 399.000

HƯƠNG BIỂN

Code : HB-86 499.000

KIÊU SA

Code : HB-4991 499.000