“GẤU”

Code : GAU-01 600.000

SOCOLA NGỌT NGÀO

Code : BK-02 500.000

KEM DÂU TÌNH YÊU

Code : BK-01 500.000

NIỀM HẠNH PHÚC

Code : HQ02 1.000.000

TRỌN NIỀM VUI

Code : HQ01 1.000.000