KHAI LỘC

Code : HĐ-2000 2.000.000

PHÁT LỘC

Code : HĐ-270 2.700.000

CHÚC MỪNG

Code : LHĐ- 2 2.000.000

HỒ ĐIỆP KHỦNG 1 CÀNH

Code : HĐ-01 300, 000

CHÚC MỪNG KHAI TRƯƠNG

Code : HĐ-LC01 5.200.000

HỒ ĐIỆP TÍM NHÍ

Code : HĐ-MINI 10T 2.000.000

HỒ ĐIỆP MINI TÍM

Code : HĐ-MINI 02 400.000

HỒ ĐIỆP NHÍ HỒNG XỌC

Code : HĐ-MINI 08H 1.680.000

LAN HỒ ĐIỆP MINI VÀNG ĐÓM

Code : HĐ-MINI 08 1.650.000

LAN HỒ ĐIỆP KHÁCH SẠN 5 SAO

Code : HĐ-5SA030 9.000.000

HỒ ĐIỆP NHÍ

Code : HĐ-MINI 03 800.000

LAN HỒ ĐIỆP NHỎ

Code : HĐ-MINI 001 430.000

HỒ ĐIỆP MINI TÍM

Code : HĐ-MINI 01 350.000

LAN MINI TÍM

Code : HĐ-MINI02 700.000

LAN HỒ ĐIỆP MINI TÍM

Code : HĐ-MINI 10 2.600.000