HÂN HOAN

Code : 1.200.000

LẴNG HOA PHÁT LỘC

Code : PL-1200 1.200.000

LAN HỒ ĐIỆP MINI TÍM

Code : HĐ-MINI 10 2.600.000

HÒA CA

Code : HH180313 1.000.000

LẴNG HOA SỐ ĐỎ

Code : CM171126-01 1.500.000

LỘC PHÁT

Code : CM171126 800.000

PASTEL CHO NÀNG

Code : GH1711-04 800.000

HÒA CHUNG NIỀM VUI

Code : KT1711-03 1.200.000

BAY CAO

Code : GH1711-02 1.000.000

NIỀM VUI LỚN

Code : CM05 700.000

HÒA CHUNG NIỀM VUI

Code : SN05 850.000

HÂN HOAN

Code : SN02 800.000

BỀN VỮNG

Code : CM01 900.000

SẮC VÀNG

Code : CM02 600.000

VƯƠN CAO

Code : CM03 800.000

TẤN TÀI TẤN LỘC

Code : HKT08 1.500.000