CHẬU HOA LY KÉP TRÒN

Code : LK-30K 3.000.000

PHÁT ĐẠT

Code : LH-230 2,300.000

VẠN PHÁT

Code : LH-1900 1.900.000

HỒNG PHÁT

Code : LH-1500 1.500.000

CHUNG 1 NHÀ

Code : HB-700 700.000

HỒNG PHÁT

Code : LH-1499 1.499.000

NÀNG

Code : HB-399 399.000

HƯƠNG BIỂN

Code : HB-86 499.000

KIÊU SA

Code : HB-4991 499.000

HÂN HOAN

Code : HH-499 499.000

XA NHỚ

Code : HB-499 499.000

HẠNH PHÚC

Code : HB-49 490.000

THĂNG HOA

Code : HH-520 520.000

PHÁT TÀI

Code : KT-3 3.000.000

SẮC MÀU

Code : HH-550 550.000

LỘC VÀNG

Code : KT-2600 2.600,000